Skyffel med huvud av plast

Skyffel med huvud av plast sorteras som restavfall och lämnas i container 12 (Restavfall) på Övreskog. Skaft av trä demonteras först och sorteras i container 6 och 7 (Trä).