Rör av plast

Rör av plast sorteras som restavfall och lämnas i container 14 på Övreskog.