Rör av plast

Rör av plast sorteras som restavfall och lämnas i container 12, långa rör i container 14 på Övreskog.