Resårmadrass

Resårmadrasser lämnas i container 5 (Resårmadrasser) på Övreskog. Övriga madrasser sorteras som restavfall och lämnas i container 12.