Pärm – utan papper i

Pärm sorteras som restavfall och lämnas i container 12 på Övreskog.

Sekretesspapper sorteras först ut som brännbart i ljus/färgad påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall. Annat kontorspapper och strimlat sekretsspapper sorteras ut för returpappersåtervinning.