Matta

Mattor sorteras som restavfall och lämnas i container 12 eller 14 (beroende på storlek) på Övreskog.