Madrass

Madrasser sorteras som restavfall och lämnas i container 12 på Övreskog. Resårmadrasser lämnas i container 5 (Resårmadrasser).