LP-skiva

LP-skiva sorteras som restavfall och lämnas i container 12 på Övreskog.