Kudde

Kuddar sorteras som restavfall och lämnas i container 12 på Övreskog. Mindre kuddar kan också sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggas i sopkärlet för hushållsavfall.