Krattor/lövräfsor med huvud av plast

Krattor/lövräfsor med huvud av plast sorteras som restavfall och lämnas i container 12 (Restavfall) på Övreskog. Skaft av trä demonteras först och läggs i container 6 och 7 (Trä).