Kantelement av blandmaterial såsom betong+frigolit

Kantelement av blandmaterial såsom betong+frigolit sorteras som restavfall till krossning och lämnas i container 14 på Övreskog.