Isolering (frigolit)

Isolering (frigolit) sorteras som restavfall och lämnas i container 12 på Övreskog.