Heltäckningsmatta

Heltäckningsmatta sorteras som restavfall till krossning och lämnas i container 14 på Övreskog.