Cykelhjälm (vanlig)

Cykelhjälmar sorteras som restavfall och lämnas i container 12.