Cementsäckar och betongsäckar – tomma

Betong/fix/cementsäckar – tomma sorteras som restavfall och lämnas i container 12 på Övreskog.