Cellplast (stora)

Cellplast (stora förpackningar) sorteras som restavfall och lämnas i container 12 på Övreskog.