Bildel av plast

Bildel av plast sorteras som restavfall till krossning och lämnas i container 14 på Övreskog.