Bildel av plast

Bildel av plast, enstaka delar, sorteras som restavfall till krossning och kan lämnas i container 14 på Övreskog. Större mängder bildelar lämnas till en bilskrotningsfirma då det är producentansvar på bilar.