Bilbarnstol

Bilbarnstol sorteras som restavfall och lämnas i container 12 (Restavfall) på Övreskog.