Avloppsrör, markrör, dräneringsrör och elrör/elslang av plast

Avloppsrör, markrör, dräneringsrör, elrör/elslang av plast sorteras som restavfall till krossning och lämnas i container 14 på Övreskog.