Proppar

Proppar sorteras som porslin mm och lämnas i container 9 (porslin och planglas) eller 24 (Fina konstruktionsmassor) på Övreskog. Obs! Måste vara rent.