Matlåda av glas

Matlådor av glas är inte en förpackning utan är en vara. De sorteras som porslin mm och lämnas i container 9 (porslin och planglas) på Övreskog.