Keramik

Keramik sorteras som porslin mm och lämnas i container 9 (porslin och planglas) på Övreskog.