Husgeråd av porslin

Husgeråd av porslin sorteras som porslin mm och lämnas i container 9 (porslin och planglas) på Övreskog.