Glas (som inte är förpackning)

Glas (som inte är förpackning) sorteras som porslin mm och lämnas i container 9 (porslin och planglas) på Övreskog.