Yoghurtburk

Yoghurtburk sorteras som plastförpackning och lämnas på en återvinningsstation.