Vitaminrör av plast

Vitaminrör av plast sorteras som plastförpackning och lämnas på en återvinningsstation.