Vinkartong påsen med tapp

Vinkartong påsen med tapp sorteras som plastförpackning och lämnas på en återvinningsstation.