Vakuumförpackning (tex korv, ost)

Vakuumförpackning (tex korv, ost) sorteras som plastförpackning och lämnas på en återvinningsstation.