Tvättmedelsflaska

Tvättmedelsflaska sorteras som plastförpackning och lämnas på en återvinningsstation.