Tub (plast)

Tub (plast) sorteras som plastförpackning och lämnas på en återvinningsstation.