Tub av plast

Tub av plast sorteras som plastförpackning och lämnas på en återvinningsstation.