Tandkrämstub av plast

Tandkrämstub av plast sorteras som plastförpackning och lämnas på en återvinningsstation.