Tallrik av plast

Tallrik av plast som är köpt med innehåll på, sorteras som plastförpackning och lämnas på en återvinningsstation.

Tallrik av plast, som är köpta utan innehåll på, för egen användning, är inte en förpackning, utan är en vara, och sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall.