Sylthink

Sylthink sorteras som plastförpackning och lämnas på en återvinningsstation.