Sylt-refill

Sylt-refill sorteras som plastförpackning och lämnas på en återvinningsstation.