Sprayburk av plast – pystom

Sprayburk av plast – pystom, sorteras som plastförpackning och lämnas på en återvinningsstation.