Spackelburk av plast – urskrapad torr

Snusdosa (portions) sorteras som plastförpackning och lämnas på en återvinningsstation.