Snusdosa (locket)

Snusdosa (locket) sorteras som plastförpackning och lämnas på en återvinningsstation.