Smörask (plastdel)

Smörask (plastdel) sorteras som plastförpackning och lämnas på en återvinningsstation.