Smörask (plastbägare)

Smörask (plastbägare) sorteras som plastförpackning och lämnas på en återvinningsstation.