Skumfolie och bubbelplast

Skumfolie och bubbelplast sorteras som plastförpackning och lämnas på en återvinningsstation.