Schampoflaska av plast

Schampoflaska av plast sorteras som plastförpackning och lämnas på en återvinningsstation.