Saftflaska av plast

Saftflaska av plast sorteras som plastförpackning och lämnas på en återvinningsstation.