Saftdunk

Saftdunk sorteras som plastförpackning och lämnas på en återvinningsstation.