Roll-on av plast

Roll-on av plast sorteras som plastförpackning och lämnas på en återvinningsstation.