Plasttub

Plasttub sorteras som plastförpackning och lämnas på en återvinningsstation.