Plaströr (tex vitaminer)

Plaströr (tex vitaminer) sorteras som plastförpackning och lämnas på en återvinningsstation.