Plastoblat

Plastoblat sorteras som plastförpackning och lämnas på en återvinningsstation.