Plastlock

Plastlock sorteras som plastförpackning och lämnas på en återvinningsstation.