Plastdunk

Plastdunk sorteras som plastförpackning och lämnas på en återvinningsstation.