Påse av plast

Påse av plast sorteras som plastförpackning och lämnas på en återvinningsstation.